.fusion-fullwidth-1 {
padding-left: 0px !important;
padding-right: 0px !important;
}

Teelt Van Alphen Aardbeienplanten

Van Alphen Aardbeienplanten heeft de laatste jaren een aantal strenge hygiënische maatregelen doorgevoerd en geïntensiveerd, teelt technische maatregelen geperfectioneerd en het assortiment uitgebreid met diverse nieuwe rassen en planttypen. Alle planten zijn afkomstig van SE2 gecertificeerde moederplanten, welke in een 15.000 m2 grootte luisvrije kas zijn vermeerderd. Als resultaat hiervan is de totale vermeerderingscyclus binnen het bedrijf van 4 jaar naar 3 jaar verkort, met nog maar 1 generatie buiten. Hierdoor is een zeer groot deel van het risico op infecties weggenomen. Latente, niet zichtbare besmettingen, hebben veel minder kans zich te ontwikkelen om later schade te veroorzaken. Hierdoor kan Van Alphen Aardbeienplanten een gezondere en vitalere plant leveren.

Het afleveren van gezond plantmateriaal nemen wij erg serieus. Omwille van deze reden hebben wij in 2007 een luisdichte kas van 15.000m² voor de vermeerdering van SE-materiaal gebouwd. De kas is voorzien van een glazen dek, waardoor besmetting door bacterieziekten (droger klimaat, geen ongecontroleerde neerslag) en wortelziekten worden geminimaliseerd. Daarnaast wordt er op een substraat bodem geteeld, waardoor de kans op infecties vanuit de bodem nihil is.
Bodembalansanalyse
Om goed voorbereid een nieuw teeltseizoen in te gaan is het belangrijk om tijdig de bemestingstoestand van elk perceel in kaart te brengen, zodat we hier optimaal rendement uit kunnen halen. Via een bodem balans analyse hebben wij bij aanvang van de teelt een goed inzicht in de verhoudingen tussen de mineralen en sporenelementen in de bodem. Die verhoudingen bepalen of de bodem in balans is en of de grond de potentie heeft om mineralen vast te houden en aan de plant te leveren.

Bodemstructuur
De vruchtbaarheid van Atlanta Falcons elite jersey de grond wordt steeds belangrijker, omdat de normen voor gebruik van meststoffen steeds verder worden aangescherpt. Voor de ontwikkeling van sterke en gezonde planten is een goede bodemstructuur een eerste vereiste. Met name organische stof heeft een gunstige invloed op de structuur van de grond. Voor het op peil houden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid van onze percelen, wordt er voldoende compost aangevoerd voor aanvang van de teelt.

Vruchtwisseling
Met een optimale vruchtwisseling binnen ons bedrijf kunnen we veel ziekten, plagen en onkruiden beheersen en voorkomen. Door goede gewascombinaties en groenbemesters te (laten) telen, kunnen we telkens weer de bodemvruchtbaarheid en kwaliteit verbeteren of herstellen.

Door meer aandacht te hebben voor de bodem en de daarin groeiende plant produceren wij planten die meer weerstand hebben en daardoor minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.

Plantsapmetingen en bladanalyse
Via een plantsapmeting die wij in eigen beheer uitvoeren, kunnen we vrij eenvoudig een indicatie krijgen van de actuele voedingstoestand in de plant. Bij afwijking van het streefcijfer kunnen we dit snel corrigeren. Mocht dit niet voldoende inzicht geven, dan laten we een bladanalyse uitvoeren, waarna we per nutriënt kunnen kijken of er een wholesale jerseys tekort of juist een overschot van is.

Hygiëne
Ter voorkoming van ziekten en plagen en de verspreiding daarvan, hebben wij de laatste jaren een aantal strenge hygiënische maatregelen doorgevoerd en geïntensiveerd.

Het koelen en bewaren van aardbeienplanten is een niet te onderschatten onderdeel op een vermeerderingsbedrijf. Onze koelcellen zijn uitgerust met een mistsysteem om de verse planten in de zomer tegen uitdrogen te beschermen. Een zeer intensieve temperatuurregeling en controle waarborgt de optimale temperatuur gedurende de bewaring.

Wanneer de planten van het veld komen gaan ze direct de koelcel in totdat ze diezelfde dag nog verwerkt worden. Na het sorteren worden de planten ook weer in de koelcellen opgeslagen totdat ze naar de klant gaan. In de zomer worden de stekken uit de kas en verse planten in een bevochtigde cel bewaard en diezelfde dag nog uitgeleverd. In de winter worden de planten in houten kistjes met plastic zakken ingepakt en in onze forceercellen binnen 24 uur terug gekoeld naar de optimale temperatuur, waarna ze worden ingevroren tot -1,0ºC à -1,5ºC in onze bewaarcellen. Elk kistje wordt voorzien van een registratiekaartje voor de traceerbaarheid van de planten.

.fusion-fullwidth-2 {
padding-left: 0px !important;
padding-right: 0px !important;
}

.fusion-fullwidth-3 {
padding-left: 0px !important;
padding-right: 0px !important;
}

Van Alphen Aardbeienplanten

Specialist in de vermeerdering van aardbeienplanten.